BẢNG GIÁ SƠN ĐỔI MÀU XE THEO YÊU CẦU

Loại xe Sơn bên ngoài xe Sơn cả trong ngoài xe  Sơn màu Camay
Toyota Yaris 18.700.000 26.620.000 30.250.000
Toyota Vios 20.020.000 28.490.000 31.900.000
Corolla Altis 20.020.000 28.490.000 31.900.000
Toyota Camry 20.900.000 29.700.000 33.000.000
Toyota Innova 21.780.000 31.130.000 35.200.000
Toyota Fortuner 21.780.000 31.130.000 35.200.000
Toyota Hilux 21.780.000 31.130.000 35.200.000
Toyota Land Cruiser 24.750.000 34.540.000 37.400.000
Land Cruiser Prado 24.750.000 34.540.000 37.400.000
Toyota Hiace 26.400.000 35.420.000 39.050.000

Ghi chú :

  • Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT (Đơn vị tính VND)
  • Đơn giá trên áp dụng đối với xe có tình trạng sơn còn tốt và bề mặt không bị biến dạng
  • Trường hợp tình trạng xe đã sơn lại nhiều lần hoặc bề mặt sơn không còn tốt thì tính thêm 10% trên đơn giá
  • Đối với các xe nhập khẩu có màu sơn đặc biệt hoặc màu sơn Camay thì tính thêm 10% trên đơn giá.